Hjem

  Dagens bilpark

  Andre bilder

  Gjestebok

 

  Kontakt oss

 

 

 

Skogfrakt driver med tømmertransport i Agder-fylkene. Vi disponerer per i dag fire tømmerbiler. Vi er stasjonert sentralt på Moisund i Hornnes Kommune.

Historie

Skogfrakt AS ble etablert 1. mai 2008 av Ole T. Moi og Nils Thomas Hannaas men har en lang forhistorie. Aanund Moi og Hallvard Moi startet på 20-tallet med transport i Hornnes. De drev med all form for transport også tømmertransport. Kjell og Ole Moi tok over virksomheten etter disse. Nils Thomas startet med tømmerkjøring for Kjell Moi i 1983. Han startet sin egen virksomhet i 1996. Nå, tolv år senere har Nils Thomas og Ole T. slått seg sammen og dannet Skogfrakt AS.

Kunder

Skogfrakt har oppdrag for blant annet

  • Byglandsfjord Sag
  • AT-Skog
  • Transportfelleskapet Øst (TFØ)
  • Nortømmer
  • Huntonit
  • NEG Skog as